NT 1/2009 - Opieka psychoterapeutyczna nad pacjentem onkologicznym

Spis treści:
* Choroba onkologiczna jako zagrożenie stabilizacji psychicznej pacjenta
* Wsparcie psychosocjalne i jego zadziwiająca skuteczność
* Komunikacja – jak rozmawia się o raku?
* Czas nadziei – czas zwątpienia
* Psychoonkologia – dyscyplina w rozwoju
* Psychoedukacja – racjonalne przepracowanie choroby
* Sztuka sterowania myślami i emocjami
* Fatigue – przewlekłe zmęczenie pacjenta onkologicznego
* Choroba onkologiczna w rodzinie – pora próby
* Alternatywnymi drogami do zdrowia?
* Psychoterapia wspomagająca medycynę – metoda Simontona
* Zapobiec wypaleniu zawodowemu


NT 2/2009 - Odżywianie seniora z demencją

Spis treści:

* Nowy mieszkaniec – przypadek niedożywienia i odwodnienia

* Motywowanie demencyjnego seniora do spożywania posiłków

* Odżywianie seniora a jego zaburzenia fizyczne

* Odżywianie seniora a jego zaburzenia psychiczne i socjalne

* Rola zmysłów i postrzegania w żywieniu seniora

* Dieta dla osoby z demencją

* Kilka uwag o miejscu spożywania posiłku

* Żywienie seniorów z demencją – sprawdzian profesjonalizmu placówki
* Odżywianie przez zgłębnik. Konieczność czy niepotrzebna ingerencja?

Dodatek 1. – Mini Nutritional Assessment – MMA. Test stanu odżywienia

Dodatek 2. – Podział żywności na podstawowe grupy wraz ze wskazówkami dietetycznymi dotyczącymi żywienia seniora


NT 3/2009 - Profesjonalna rozmowa z klientem uzależnionym

Spis treści:
* Strategie efektywnej komunikacji z uzależnionym w fazie leczenia
* Choroba z psychosocjalnym tłem
* Dialog służący poznaniu klienta
* Czy podejmować konfrontację?
* O myślach i emocjach
* Pierwsze rozmowy o uzależnieniu w miejscu pracy
* O właściwym stylu rozmowy – wskazówki dla rodziny uzależnionego
* Trudny temat abstynencji
* Obrona decyzji o abstynencji
* Przykłady rozmów z uzależnionymi od alkoholu


NT 4/2009 - Dorosłość i starość osób niepełnosprawnych intelektualnie

Spis treści:

* Obraz niepełnosprawności intelektualnej – rozumienie dorosłości osoby z niepełnosprawnością intelektualną

* „Dorośli inaczej”? Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku dojrzałym

* Działania edukacyjne adresowane do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

* Kompetencje społeczne dorosłej osoby niepełnosprawnej intelektualnie

* Człowiek niepełnosprawny intelektualnie jako człowiek pracujący

* Niepełnosprawne intelektualnie kobiety, niepełnosprawni intelektualnie mężczyźni

* Starość połączona z niepełnosprawnością intelektualną

* Profesjonalna reakcja na specyfikę seniorów z niepełnosprawnością intelektualną

* Dorosłej osoby niepełnosprawne intelektualnie planują swoją starość

* Osoby niepełnosprawne intelektualnie wobec umierania i śmierci