NT 1/2010 – Kognitywna i emocjonalna aktywizacja seniorów

Spis treści:

* Senior: nasz wychowanek

* Cele interwencji psychosocjalnej i psychoterapeutycznej

* W grupie raźniej!

* Program zajęć grupowych

* Nikt nie musi ciągle przeżywać stanów depresji (impulsy do I-go spotkania)

* Czy znasz swoje problemy? (impulsy do III-go spotkania)

* „Podaruj sobie odrobinę luksusu!” (impulsy do IV-go spotkania)

* Zatrzymać negatywne myśli i emocje! (impulsy do V-go spotkania)

* Jeszcze o sterowaniu myślami i emocjami. Metoda ABC (impulsy do VI-go spotkania)

* Ja i inni ludzie. O znaczeniu kompetencji socjalnych (impulsy do VIII-go spotkania)


NT 2/2010 – W dialogu z rodziną dziecka niepełnosprawnego

Spis treści:
* Wstępne uwarunkowania rozmowy z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
* Cztery typy rozmów – ich cele i specyfika
* Rozmowa z rodzicami dziecka niepełnosprawnego jako empowerment
* Poradnictwo a psychoterapia - potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych
* Jak znaleźć właściwe słowa? Trudne dialogi z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
* Rozmowy o pełnosprawnym rodzeństwie dzieci niepełnosprawnych
* Problemy i rozwiązania – dalsze wskazówki dla rodziców wychowujących dziecko pełnosprawne i niepełnosprawne
* Towarzyszenie rodzicom podczas śmierci ich niepełnosprawnego dziecka
* Rozmowy o samodzielności i autonomii – ważny aspekt kontaktów między rodzicami a pomagającym


NT 3/2010 – Elementy teatroterapii w pracy z klientem, pacjentem, mieszkańcem

Spis treści:

* Teatroterapia zorientowana na rozwiązywanie problemów psychosocjalnych. Uwagi ramowe

* Elementy tworzące akcję teatroterapeutyczną

* Cele teatroterapii

* Zagraj tę rolę…

* O doświadczeniach i słowach je opisujących

* Aktorzy z drugiego planu życia

* Podstawowe techniki pracy z pacjentami psychiatrycznymi

* Uczestnicy z zaburzeniami psychicznymi – przebieg zajęć

* Impulsy do scenariusza: Niech zapłoną świece…

* Impulsy do scenariusza: Spotkanie w fantazyjnej rzeczywistości

* Impulsy do scenariusza: Czego jeszcze nie powiedziałem ojcu…

* Impulsy do scenariusza: Problemowa sytuacja

* Impulsy do scenariusza: Wybaczyć winę samemu sobie


NT 4/2010 – Podopieczni z problemem przewlekłego bólu

Spis treści:
* Czym jest „menedżment bólu”?
* Odczuwanie bólu przewlekłego
* Jak poznać czyjś ból, czyli assessment bólu
* Ocena bólu w przypadkach szczególnych
* O farmakoterapii i zaburzeniach pseudo-somatycznych
* Dzienniczek bólu – podstawa strategii
* Krok po kroku – plan radzenia sobie z przewlekłym bólem
* Pacjent z przewlekłym bólem i jego rodzina
* Pozafarmakologiczne metody leczenia bólu przewlekłego
* Odprężenie i oddech
* Myślenie negatywne, myślenie pozytywne – i myślenie funkcjonalne