NT 1/2012 – Muzykoterapia dla seniora z demencją

Spis treści:

* Skuteczność muzyki w demencji

* Jaka muzykoterapia dla seniorów z demencją?

* Muzyczna biografia

* Przykłady z praktyki

* Organizacja i przebieg zajęć

* Inne dźwięki – wrogowie i sprzymierzeńcy muzykoterapii

* Wszyscy razem zaśpiewamy

* Instrumenty i muzykowanie

* Ruch i taniec

* Regulowanie relacji


NT 2/2012 – Przestrzeń życia osoby niepełnosprawnej intelektualnie

Spis treści:

* Fundament kształtowania przestrzeni życia człowieka niepełnosprawnego intelektualnie

* Rodzaje przestrzeni życia

* Zagospodarowanie przestrzeni życia osoby niepełnosprawnej

* Ilość a jakość w odniesieniu do przestrzeni życia naszych podopiecznych

* Terapeutyczna estetyka przestrzeni

* Razem w „ARCE” – przestrzeń wspólnoty pełnosprawnych i niepełnosprawnych

* Asystencja w przestrzeni pracy

* Osobne mieszkanie jako przestrzeń życia osoby niepełnosprawnej?

* przestrzeń czasu wolnego osoby niepełnosprawnej

* Przestrzeń życia jako „miejsce do życia”


NT 3/2012 – Depresja podopiecznego z perspektywy opiekuna

Spis treści:
* Pierwsze rozmowy z podopiecznym i przygotowanie go do spotkania z psychologiem lub psychiatrą
* Izolacja socjalna i zakłócenia relacji międzyludzkich
* O postawie profesjonalisty
* Strategia pokonywania depresji
* Nieprzepracowana utrata – najczęstsza przyczyna depresji?
* Zaburzenia procesów myślowych i ich komunikacyjne konsekwencje
* Przywracanie poczucia własnej wartości
* Korzyści z choroby?
* Odzyskiwanie kontroli nad myślami i emocjami
* Zagrożenie samobójstwem
* Zapobieganie przewlekłej depresji


NT 4/2012 – Praca z klientem aspołecznym

Spis treści:

* Człowiek – nieprzyjaciel ludzi?

* Struktura interwencji z perspektywy głównych celów

* Niechętny i niezmotywowany partner

* Interwencja i terapia – pytania szczegółowe

* Klient antyspołeczny – zadanie dla pracy socjalnej?

* Przewlekły problem – interdyscyplinarna odpowiedź

* Zachowanie antyspołeczne i profilaktyka

* Klient z bagażem złej przeszłości