NT 1/2013 – Hortiterapia w teorii i praktyce

Spis treści:

* Człowiek w świecie roślin

* W kręgu definicji i zastosowań

* Kilka słów o historii hortiterapii

* Hortiterapeuta – skuteczny profesjonalista

* O procesie hortiterapeutycznym

* Znaczenie hortiterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi

* Hortiterapia w domu pomocy społecznej dla seniorów

* Demencja i hortiterapia

* Osoby niewidome w terapeutycznym ogrodzie

* Pacjenci długotrwale unieruchomieni i przewlekle chorzy

* Pacjenci po udarze jako uczestnicy hortiterapii 


NT 2/2013 – Podopieczny z zespołem Downa – pytania i odpowiedzi

Spis treści:
* Jak rodzice reagują na diagnozę zespołu Downa ich dziecka?
* Jak powinny wyglądać pierwsze rozmowy z rodzicami dziecka z zespołem Downa?
* Co warto wiedzieć o higienie jamy ustnej osób z zespołem Downa?
* Dlaczego warto propagować ustno-twarzową terapię regulacyjną według Castillo-Moralesa?
* Co można powiedzieć o współwystępowaniu zespołu Downa i autyzmu?
* Na czym polega specyfika fizjoterapii dla dzieci z zespołem Downa?
* Czy można skutecznie radzić sobie z zachowaniami problemowymi u dzieci z zespołem Downa?
* Do czego uczniom z zespołem Downa może przydać się komputer?
* W jaki sposób wspomagać budowanie poczucia tożsamości u młodego człowieka z zespołem Downa?
* W jaki sposób podchodzić do wychowania psychoseksualnego osób z zespołem Downa?
* Jakie znaczenie mają rytuały i przyzwyczajenia dla dorosłych osób z zespołem Downa?
* Jak radzić sobie przy zespole Downa z problematyką śmierci, utraty, żałoby?
* Starość osób z zespołem Downa – demencja i depresja?


NT 3/2013 – Profilaktyka agresji w środowiskach młodzieżowych

Spis treści:

* Profilaktyka agresji w środowiskach młodzieżowych jako kompleksowy projekt

* Zasady skutecznej profilaktyki

* Rozmowy o agresji i przemocy

* Profilaktyka przemocy w szkole

* Kompetentne i akceptowane dziecko nie potrzebuje agresji

* PATHS – Promoting Alternative THinking Strategies

* Programy dla rodziców

* Kilka uwag o pracy z młodzieżą męską

* Oszacowanie zagrożenia ekstremalnymi aktami agresji

* Sprawdzamy – czy nam się udało?


NT 4/2013 – Profesjonalnie pomagający wobec pasywności podopiecznego

Spis treści:
* Czy potrafimy uzdolnić do bycia aktywnym?
* Poradnictwo zmieniające zachowanie
* Pedagogiczne wspomaganie bezrobotnych
* Kontrolowanie jako metoda pokonywania bierności
* Pacjenci psychiatryczni – pomiędzy wyuczoną bezradnością a empowermentem
* Unikanie aktywności przez podopiecznych z zespołem Downa
* Rutyna i przyzwyczajenia w funkcjonowaniu osoby dorosłej z zespołem Downa
* Wzmacnianie motywacji dzieci i młodzieży do uczenia się
* Rezygnacja – nieuchronna cecha starości?
* Zmiana perspektywy – pozytywna starość
* Zagrożony bezradnością pacjent onkologiczny