NT 1/2014 – Senior z demencją – jak profesjonalnie wspomagać?

Spis treści:

* Przestrzeń i środowisko życia dla seniora z demencją

* Wspomaganie we wczesnym stadium choroby demencyjnej

* Senior jako partner dialogu komunikacyjnego

* Postawa walidacyjna jako wspomaganie seniora z demencją

* Aktywizowanie seniora z demencją?

* Relacje interpersonalne jako fundament w opiece, pielęgnacji i terapii seniorów demencyjnych

* Zapobieganie eskalacji objawów demencji

* Zachowania problemowe

* Urojenia i halucynacje

* Indywidualnie czy grupowo?


NT 2/2014 - Społeczność lecznicza dla pacjenta psychiatrycznego

Spis treści:
* Fundamenty efektywności społeczności leczniczej
* Społeczność lecznicza jako celowa alternatywa
* Grupa jako czynnik terapeutyczny?
* Szczególny rodzaj obecności
* Nowa jakość dialogu
* Drogowskazy dla profesjonalnie pomagających
* O tym należy pamiętać
* Soteria znaczy wyzwolenie
* „Domy ucieczki” dla pacjentów psychiatrycznych
* Synanon – praca jako fundament leczenia uzależnień


NT 3/2014 - Ubogi klient pracy socjalnej


Spis treści:

* Bieda w społeczeństwie XXI wieku

* Profesjonalna odpowiedź na zjawisko ubóstwa

* Problemem ubogiego nie jest jedynie brak pieniędzy

* Profilaktyka wykluczenia społecznego

* Uboga rodzina, czyli kumulacja problemów

* Dzieci skrzywdzone biedą rodziców

* Potrzeba ukierunkowanego działania pedagogicznego i psychologicznego

* Tor z przeszkodami

* Szczepionka przeciw ubóstwu – edukacja

* O etyce – z praktycznej perspektywy

* Co doradzić zadłużonemu klientowi?

* Zarządzanie domowym budżetem – to wcale nie takie łatwe 

NT 4/2014 - Niepełnosprawność intelektualna a zachowania agresywne

Spis treści:
* Czy sobie z tym poradzimy?
* Człowiek spędzający całe życie w instytucji
* Praktyka gromadzenia danych i obserwowania podopiecznego autoagresywnego
*Jeszcze więcej sprawdzonej wiedzy o podopiecznym
* O stereotypiach i natręctwach
* Zapanować nad autodestrukcyjnymi czynnościami podopiecznych
* Balast przeszłości u osób niepełnosprawnych intelektualnie (dorosłych i dzieci)
* Profilaktyka dysfunkcji emocjonalnych i psychicznych
* Interwencja – jaką drogą do celu?
* Cała prawda o zapobieganiu samouszkodzeniom
* Refleksja etyczna