NT 1/2015 -  Pielęgniarka doradza pacjentowi i jego rodzinie

Spis treści:

* Przygotowanie dobrych relacji z klientami

* Edukacja bliskich pacjenta hospitalizowanego

* Poprawność metodyczna – przykłady

* Praca z pacjentem

* Trudna sytuacja domowych opiekunek

* Priorytety poradnictwa

* Lekarstwa – temat zawsze aktualny

* Najczęściej popełniane błędy

* Specjalizacja w poradnictwie na przykładzie pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

* Specjalizacja w poradnictwie na przykładzie pacjentów kardiologicznych

* Specjalizacja w poradnictwie na przykładzie rodzin z seniorem demencyjnym

* Chore dziecko i jego rodzice

* Posumowanie – najważniejsze w skrócie


NT 2/2015 - Praca socjalna z klientem chorym psychicznie

Spis treści:

* Dwa filary jednej konstrukcji

* Spojrzenie na chorobę psychiczną z perspektywy pracy socjalnej

* Metodyka zajmowania się przypadkiem

* Relacje z klientami

* Rola klinicznego pracownika socjalnego na przykładzie pacjenta z psychozą

* Komunikacja i interakcja z klientem

* Socjalny wymiar psychiatrii środowiskowej

* Grupa wzajemnego wsparcia

* Socjoterapia – terapeutyczne znaczenie relacji międzyludzkich

* Pracownik socjalny prowadzi poradnictwo dla rodziny chorego

* Bezdomność a brak zdrowia psychicznego NT 3/2015 -  Stymulacja sensoryczna seniora

Spis treści:

* Stymulacja sensoryczna jako podstawa dialogu z seniorem

* Sensoryczna optymalizacja otoczenia

* Korzyści motogeragogiki

* Senior rysuje i maluje

* Moc muzyki

* Misy dźwiękowe – unikalny instrument aktywizacji słuchowej

* Stymulacja sensoryczna seniorów z demencją

* Taniec jako forma wzmacniania stymulacji sensorycznej

* Stymulacja sensoryczna a zwierzęta domowe

* Ogród – centrum stymulacji wielozmysłowej

* Przykłady projektów stymulujących wielozmysłowo 


NT 4/2015 -Autyzm – zrozumieć i pomóc

Spis treści:

* Odmienność osobowości autystycznej

* Wczesne rozpoznawanie autyzmu – lista objawów

* Wielorakie zaburzenia komunikacji interpersonalnej

* Interakcja i emocje

* Problemowe aspekty na drodze do dorosłości

* Rola i znaczenie stereotypii, rytuałów i natręctw

* Dziecko z autyzmem – mój uczeń / wychowanek

* Od programu TEACCH do social skills groups

* SOKO – program budowania kompetencji społecznych

* Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) dla osób autystycznych

* Przykłady zajęć w Sali Doświadczania Świata

* Pisanie techniką wspomaganą