NT 1/2016 – Sens i cel starości

Spis treści:

* Trudna sztuka precyzowania sensu i celów

* Starość nieupiększana – starość bez uprzedzeń

* Zadania z przeszłości jak aktualne cele

* Sens życia w ujęciu logoterapii

* Refleksja dotycząca przyszłości

* Gerontopedagogika w praktyce

* Wiara i religia a pytanie o sens życia w wieku podeszłym

* Czynniki zewnętrzne a autonomia seniora

* Nowa wiedza i nowe kompetencje seniora z perspektywy aktualizacji sensu

* Utrzymanie zadowolenia ze stałego związku


NT 2/2016 - Arteterapia - przykłady zastosowań

Spis treści:
* Dlaczego terapia sztuką jest skuteczna?
* Multimedialna terapia sztuką
* Uczestnicy z demencją podczas zajęć terapii sztuką
* Uczestnicy z diagnozą psychiatryczną a terapia sztuką
* Zaburzenia odżywiania u nastolatek z perspektywy terapii sztuką
* Kolaż: każdy może tworzyć!
* Na przykład: piasek
* Malujemy do muzyki
* Niepełnosprawni intelektualnie tworzą w glinie
* Terapeutyczny taniec dla niewidomych dzieci i młodzieży

NT 3/2016 - Młodzież wobec nowych technologii

Spis treści:
* Internet Addiction Disorder, czyli uzależnienie od internetu
* Test zagrożenia uzależnieniem od aktywności online
* Smartfon – najlepszy przyjaciel dziecka?
* Komunikowania się dla samego komunikowania się
* Świat gier online
* Nowe media a problem przemocy
* Edukowanie rodziców
* Bezpieczeństwo w sieci – bezpieczeństwo poza siecią
* Reguły bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych
* Dziecko i telewizja – tezy do przemyślenia


NT 4/2016 - Rozmowa z pacjentem psychiatrycznym