dr Agnieszka Smrokowska-ReichmannPola aktywności:

Redaktor naczelna / Wydawca

- Od 1999 r. redaktor naczelna miesięcznika „wspólne tematy – pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego” ISSN 1506-3690.

- Od 1999 r. redaktor naczelna  kwartalnika „na temat – zeszyty dla profesjonalnie pomagających” ISSN 1507-2746.


Terapia Zajęciowa - AWF w Krakowie

Adiunkt w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Katedra Terapii Zajęciowej, Zakład Klinicznych Form Terapii Zajęciowej.

Zaproponowanie i prowadzenie siedmiu przedmiotów: 

1. Snoezelen – Sala Doświadczania Świata; 

2. Snoezelen jako metoda terapii zajęciowej; 

3. Terapia zajęciowa z seniorami sprawnymi poznawczo; 

4. Terapia zajęciowa z seniorami demencyjnymi; 

5. Praca autobiograficzna; 6. Etyka stosowana dla terapeutów zajęciowych; 

7. Antropologia filozoficzna wobec terapii zajęciowej.Snoezelen - Sala Doświadczania Świata

- Propagatorka i popularyzatorka metody Snoezelen w Polsce, autorka polskiej nazwy metody: Sala Doświadczania Świata.

- Autorka jedynej w Polsce monografii przedstawiającej przekrojowo teorię i praktykę Snoezelen:  Snoezelen – Sali Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty, Wrocław: Fundacja Rosa 2013, 344 strony + płyta DVD z wykładem Autorki.

-  Międzynarodowy Trener Snoezelen ISNA-MSE


Filozofia

- Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk humanistycznych.


Polskie Towarzystwo Snoezelen - Sala Doświadczania Świata

- Przewodnicząca Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) z siedzibą we Wrocławiu.
International Snoezelen Association - 

Multi Sensory Environment


Polskie Stowarzyszenie Terapii Zajęciowej

- Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej z siedzibą w Krakowie


Uczestniczenie w specjalistycznych konferencjach / Publikacje / Rodziały w pracach zbiorowych: informacje w "Aktualnościach"