EGZEMPLARZE I ROCZNIKI ARCHIWALNE

Wydania papierowe

Dostępne są zarówno całe roczniki, jak i pojedyncze egzemplarze miesięcznika „wspólne tematy” oraz kwartalnika "na temat". Najstarsze roczniki są już wyczerpane.

Cena rocznika archiwalnego miesięcznika "wspólne tematy" wynosi 196 zł (zawiera VAT).

Cena pojedynczego wydania archiwalnego   miesięcznika "wspólne tematy" wynosi 18 zł (zawiera VAT). Wydanie podwójne (7-8 i 11-12) - 36 zł.

Cena wydania archiwalnego  kwartalnika "na temat" wynosi 18 zł (zawiera VAT).

UWAGA: Minimalna wartość zamówienia wynosi 50 zł brutto.
Zapytania odnośnie aktualnej dostępności poszczególnych wydań, względnie roczników proszę przesyłać mailem: prenumerata@tematy.eu


Usługa skanowania artykułów

Możliwe jest - o ile umowy autorskie nie stanowią inaczej - zeskanowanie tekstu artykułu i przesłanie Czytelnikowi mailem w pliku.

Zapytania odnośnie dostępności poszczególnych artykułów proszę przesyłać mailem: prenumerata@tematy.eu

Ze względu na duże zainteresowanie tą usługą wprowadziliśmy cenę zryczałtowaną dla artykułów z miesięcznika „wspólne tematy pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego”. Cena wynosi 1,5 zł za stronę plus należny podatek VAT w wysokości 23 %. 

Czytelnik otrzymuje skan wydania papierowego w pliku PDF. Zawsze skanowane są całe strony - niezależnie od tego, w którym miejscu na stronie czasopisma rozpoczyna się lub kończy artykuł. Tak więc opłata jest zawsze równa ilości stron wynikających z objętości ujętej w spisie treści wydania papierowego. Na przykład: s. 49-52 = cztery strony.

W przypadku złożenia zamówienia prosimy o przedpłatę na podstawie faktury VAT przekazanej mailem. Fakturę wystawiamy na dowolne dane przekazane przez Zamawiającego.

Czas realizacji usługi – następny dzień roboczy po uregulowaniu faktury. 

UWAGA: Minimalna wartość zamówienia wynosi 35 zł brutto.