INFORMACJE O CZASOPISMACH

1. 

Miesięcznik "wspólne tematy - pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego" ISSN: 1506-3690 (od 1995 roku)

Częstotliwość / ilość numerów w obrębie rocznika:

- 8 wydań pojedynczych: nr 1 - styczeń, nr 2 - luty, nr 3 - marzec, nr 4 - kwiecień, nr 5 - maj, nr 6 - czerwiec, nr 9 - wrzesień, nr 10 - październik.

- 2 wydania łączone (podwójna numeracja / podwójna objętość): nr 7-8 - lipiec-sierpień, nr 11-12 - listopad-grudzień. 

Format każdego numeru zbliżony do A4 (20,5 x 28,5 cm) 

Objętość: wydanie pojedyncze 52 strony + 4 strony okładki

                wydanie łączone („wakacyjne” i „świąteczne”): 92 strony + 4 strony okładki


2. 

Kwartalnik "na temat - zeszyty dla profesjonalnie pomagających" ISSN: 1507-2746 (od 1999 roku)

Częstotliwość / ilość numerów w obrębie rocznika:

- 4 wydania: nr 1 - marzec, nr 2 - czerwiec, nr 3 - wrzesień, nr 4 - grudzień. 

Format każdego numeru zbliżony do A4 (20,5 x 28,5 cm) 

Objętość: wydanie pojedyncze 40 stron + 4 strony okładki