prenumerata2018_1.pdf

Prenumerata 2018

Całoroczna cena kompletu złożonego z 12 wydań miesięcznika wspólne tematy oraz 4 wydań kwartalnika na temat wynosi 255 zł. Cena zawiera VAT. Pokrywamy koszty wysyłki pocztowej. 

Możliwe jest również zamówienie samego miesięcznika wspólne tematy (bez na temat). Cena 196 zł. Cena zawiera VAT. Pokrywamy koszty wysyłki pocztowej. 

Uwaga: Utrzymujemy tę samą cenę prenumeraty już od sześciu lat!


Możemy przesłać fakturę elektroniczną (PDF dołączony do maila) lub tradycyjną papierową. Prosimy o informację.

Proszę wybrać jedną z wymienionych poniżej możliwości złożenia zamówienia:

1. Wysyłając zamówienie e-mailem: prenumerata@tematy.eu

2.  Składając zamówienie telefoniczne: 600 318 732.

3.  Przesyłając faks z zamówieniem na numer: 12 429 93 92.


4. Wpłacając należność na konto:
D. W. R. "tematy"
Agnieszka Smrokowska-Reichmann
ul. Młyńska 11/23, 31-474 Kraków,

numer rachunku:
74 1140 2004 0000 3302 3531 8653 [mBank]

wraz z podaniem dokładnego adresu i numeru NIP.

Po otrzymaniu wpłaty wyślemy fakturę VAT.

5. Przesyłając faks na numer: 12 429 93 92.

6. Wysyłając zamówienie listowne na adres:
D.W.R. "tematy"

 30-960 Kraków 1 

skr. poczt. 693