Prenumerata 2020 

– nowy rozdział naszej pracy dla Czytelników

ZMIANA SPOSOBU WYDAWANIA

Uprzejmie informujemy wszystkich dotychczasowych i nowych Czytelników, że od rocznika 2020 zaprzestajemy wydawania naszych czasopism w formie drukowanej. Miesięcznik „wspólne tematy – pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego” oraz kwartalnik „na temat – zeszyty dla profesjonalnie pomagających” będą się ukazywały w formie elektronicznej (pliki PDF). 

Z JAKIEGO POWODU?

Zdecydowaliśmy się na tę zmianę z kilku przyczyn:

- Czytelnicy coraz częściej pytają o taką właśnie, czyli elektroniczną dostępność „wspólnych tematów” i „na temat”.

- Koszty całorocznej wysyłki pocztowej drastycznie wzrosły. Wynoszą już prawie 50 zł w przeliczeniu na pojedynczego Czytelnika.

- W ostatnim roku odnotowaliśmy liczne reklamacje dostawy czasopism pocztą tradycyjną. Wiele ekonomicznych przesyłek pocztowych po prostu nie dociera do Czytelników.

- Wzrost kosztów druku nieuchronnie wymusiłby odczuwalne podniesienie ceny prenumeraty na przyszły rok. 


CZY BĘDZIE TO KORZYSTNE DLA CZYTELNIKÓW?

Zdecydowanie tak! Oto korzyści, jakie zyskają Czytelnicy: 

* Obniżenie ceny prenumeraty

- Koszt prenumeraty elektronicznej kompletu miesięcznik „wspólne tematy” + kwartalnik „na temat” na rok 2020 – to tylko 195 zł (zawiera VAT). [60 zł taniej niż teraz!]

- Prenumerata elektroniczna samego miesięcznika „wspólne tematy” (bez „na temat”) – to tylko 149 zł (zawiera VAT). [47 zł taniej niż teraz!] 

Prenumerata w tak niskiej cenie jest dostępna nie tylko dla instytucji (placówki), ale również dla indywidualnego (prywatnego) Czytelnika. 

* Bezproblemowa dostępność

Wydania papierowe nabywane przez instytucje w jednym egzemplarzu często „zawieruszają się”, są wypożyczane na inne piętro lub do innego budynku, bywają uszkadzane podczas kserowania itd. 

Obecnie elektroniczny egzemplarz czasopisma będzie dostępny dla każdego pracownika. Oryginalny plik PDF czasopisma można pobrać w każdej chwili. Nie trzeba czekać, aż koleżanka / kolega skończy lekturę. A jeśli przypadkiem mail z plikiem zostanie zmazany, to nic się nie stało - po prostu prześlemy go powtórnie albo udostępnimy link do pobrania czasopisma. 

* Natychmiastowa dystrybucja

Lekturę wydania elektronicznego można rozpocząć dosłownie w momencie, w którym czasopismo zostanie wysłane. W przypadku wydań papierowych jest z tym znacznie trudniej. Zwłaszcza w większych miastach przesyłki z czasopismem docierają dopiero po upływie tygodnia, a nawet jeszcze później. 

* Dowolna forma wykorzystania 

Czasopismo w PDF można wygodnie czytać na ekranie komputera, na czytniku lub na tablecie. Można też wydrukować na zwykłej drukarce komputerowej wybrany artykuł / artykuły albo tylko jedną potrzebną stronę.  

Jest to bardzo tanie, wygodne i praktyczne rozwiązanie. Dodatkowo ułatwia zajmowanie się tekstem w grupie, na przykład podczas narady zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, wewnętrznego szkolenia itd. 

Każdy Czytelnik posiadając własne strony czy własny egzemplarz podkreśla sobie to, co uznał za najbardziej przydatne. A jeśli wybiera zajmowanie się tekstem przy użyciu komputera, to w internecie znajdzie wiele bezpłatnych programów do edycji i obróbki plików PDF. 

* Więcej treści niż w wersjach papierowych

Często odwołujemy się we „wspólnych tematach” oraz w „na temat” do artykułów z poprzednich roczników. Jednak wielu Czytelników nie ma, niestety, dostępu do wcześniejszych wydań. Dzięki przejściu na formę elektroniczną, ten problem znika. Będziemy bowiem od razu dołączać takie bezpośrednio powiązane i przydatne materiały do poszczególnych wydań bądź też udostępniać ich pobranie z naszej wirtualnej redakcji. Te poszerzenia będą dostępne dla Prenumeratorów bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów!  

* Szybsze reagowanie Redakcji na życzenia Czytelników

Większość artykułów ukazuje się jako odpowiedź na życzenia i potrzeby Czytelników. Publikując elektronicznie jesteśmy w stanie błyskawicznie reagować na takie sygnały. A nawet modyfikować finalny plan numeru (np. przesunąć na później jakiś artykuł, a na jego miejsce wstawić inny, bardziej potrzebny Czytelnikom w danej chwili). 

* Bezpłatne webinaria dostępne wyłącznie dla Prenumeratorów!

Redaktor naczelna dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann będzie regularnie prowadzić internetowe wykłady (webinaria) dotyczące kręgów tematycznych poruszanych w artykułach oraz spraw spotykających się z największym zainteresowaniem Czytelników. Ten serwis również będzie bezpłatny dla Prenumeratorów.

 

Zapraszamy do prenumeraty rocznika 2020!

 


Zamówienia mailem na adres: prenumerata@tematy.eu

z podaniem płatnika (podmioty gospodarcze - wraz z numerem NIP) 

oraz odbiorcy (jeżeli różni się od płatnika).

Kontakt telefoniczny z działem prenumerat: 600 318 732