Snoezelen (Sala Doświadczania Świata):

Spotkania - Konferencje - Szkolenia - Publikacje

II. Forum Terapeutów Sali Doświadczania Świata

Już po raz drugi we Wrocławiu odbył się ogólnopolski zjazd terapeutów, pedagogów i opiekunów zainteresowanych teorią i praktyką metody Snoezelen. Podobnie jak w zeszłym roku, spotkanie zorganizowała Fundacja Rosa. Tym razem było ono połączone z promocją książki „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty” oraz z zaprezentowaniem świeżo urządzonej w siedzibie Fundacji wzorcowej Sali Doświadczania Świata.  

W spotkaniu wzięło udział blisko 100 uczestników z całego kraju. Obrady Forum zaczęły się w środę 15 stycznia o godzinie 11.00 od przywitania wszystkich gości przez pana Dariusza Haca z Fundacji Rosa, Dyrektora Projektu Doświadczanie Świata, który przedstawił aktualną aktywność Fundacji w obszarze metody Snoezelen oraz plany na najbliższą przyszłość. Głos zabrał następnie Prezes Fundacji Rosa, pan Mariusz Bober, zwracając uwagę na potrzebę dalszej profesjonalizacji Sal Doświadczania Świata w Polsce oraz rozpowszechniania tej koncepcji dla różnych grup użytkowników. Fundacja Rosa widzi swoją misję w tak rozumianej, czyli odpowiedzialnej i rzetelnej popularyzacji idei Sali Doświadczania Świata oraz w pomocy placówkom, które pragną stworzyć Salę dla swoich podopiecznych. 

Kolejne wystąpienie było krótką prezentacją „Kompendium”, której dokonała jego autorka, dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, przybliżając założenia i cele monografii oraz zarys treści. Następnie wyemitowano krótki film z wypowiedziami terapeutów pracujących ze swoimi podopiecznymi w Sali Doświadczania Świata. Ponieważ obrady Forum miały miejsce w kinie Nowe Horyzonty, uczestnicy mieli komfortową możliwość zapoznawania się z materiałem filmowym na wielkim ekranie.   

Kolejnym punktem programu był połączony z prezentacją wykład dr Agnieszki Smrokowskiej-Reichmann nt. „Sala Doświadczania Świata – idea i praktyka”.


Po wykładzie uczestnicy udali się na zasłużoną przerwę obiadową. Po przerwie, której towarzyszyły ciekawe rozmowy w kuluarach, obrady wznowiono. Cennymi doświadczeniami ze swojej pracy w Sali Doświadczania Świata dzieliły się panie prelegentki: Magdalena Machno z Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, Agata Pawłowska i Anna Zakrzewska z Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz we Wrocławiu oraz Agnieszka Kurowska z Ośrodka Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Głos zabrała także pani Monika Kucharska, mama Kuby – chłopca z autyzmem, który od pewnego czasu jest uczestnikiem zajęć w Sali Doświadczania Świata i odniósł już znacznie korzyści dzięki metodzie Snoezelen.


Był to ostatni punkt obrad tego dnia. Po przerwie kawowej uczestnicy zostali zaproszeni na projekcję filmu „Motyl i skafander” – poruszającego obrazu, który przedstawiał historię mężczyzny całkowicie sparaliżowanego na skutek udaru mózgu. Natomiast wieczorem zorganizowano spotkanie integracyjne w klubokawiarni „Mleczarnia”, gdzie można było porozmawiać w swobodnej atmosferze i zacieśniać znajomości nawiązane podczas całego spędzonego wspólnie dnia.


Drugi dzień Forum zaczął się już o 9.00. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy. Podczas gdy grupy A i B w jednej z sal kina Nowe Horyzonty słuchały wykładu nt. „Rozwój i komplementarność. Sala Doświadczania Świata jako propozycja dla różnych grup podopiecznych” - grupy C i D odwiedzały wzorcową Salę Doświadczania Świata w siedzibie Fundacji Rosa oraz brały udział w warsztatach w pobliskim Hotelu Europeum. Po przerwie kawowej około południa nastąpiła wymiana grup: tym razem Salę zwiedzały i w warsztatach uczestniczyły grupy A i B, zaś wykładu słuchały grupy C i D. Dzięki takiej organizacji, praca przebiegała bardzo szybko, sprawnie i efektywnie. Uczestnicy mogli optymalnie wykorzystać czas spotkania i dorobek Forum.  


Wykład przedstawiał Snoezelen jako metodę uzupełniającą i wzbogacającą inne techniki terapeutyczne i opiekuńcze. Nieustanny, prężny rozwój Snoezelen sprawił, że dzisiaj Sala Doświadczania Świata jest z powodzeniem stosowana w pracy z pacjentami onkologicznymi (dziećmi i dorosłymi), seniorami sprawnymi i niesprawnymi poznawczo oraz pacjentami psychiatrycznymi. Prowadząca wykład dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann zaprezentowała możliwości wykorzystania Snoezelen w celu poprawy jakości życia tych grup podopiecznych.


Cztery grupy warsztatowe moderowane były przez pana Łukasza Fieducika, panią Magdalenę Machno, panią dr Elżbietę Szalę oraz panią Annę Zakrzewską. W dyskusjach poruszano m. in. następujące zagadnienia:

- Jakie problemy spotyka się najczęściej przy prowadzeniu zajęć w Sali Doświadczania Świata?

- Czy można podać skuteczne sposoby rozwiązywania tych problemów lub ich prewencji?

- Co jest najistotniejsze dla przyszłego rozwoju i profesjonalizacji metody Snoezelen w Polsce?

- W jaki sposób profesjonaliści i wolontariusze prowadzący zajęcia w Sali Doświadczania Świata mogliby wspomagać się wzajemnie swoimi doświadczeniami?

- Czy można podać największe sukcesy i największe porażki w pracy metodą Snoezelen? Z czego one wynikają?


Po ciężkiej, ale owocnej pracy, wszystkie cztery grupy wspólnie udały się na przerwę obiadową. Następnie na forum ogólnym miała miejsce dyskusja panelowa. Zaprezentowano wyniki pracy w poszczególnych grupach, stawiano pytania i szukano na nie odpowiedzi, dochodzono do wspólnych wniosków. Jednym z najważniejszych był postulat stworzenia pod egidą Fundacji Rosa wortalu poświęconego Snoezelen, który byłby wirtualnym miejscem spotkania dla teoretyków i praktyków tej metody. Na wortalu można byłoby poszukać wskazówek i pomocy, poradzić się koleżanek i kolegów, ale też podzielić się własnymi pomysłami i doświadczeniami. Byłby to zatem sposób na budowanie w Polsce społeczności osób zawodowo i prywatnie zainteresowanych metodą Snoezelen. Pan Dyrektor Dariusz Hac w imieniu Fundacji Rosa zadeklarował wolę współpracy przy tworzeniu, a następnie rozwijaniu wortalu. Fundacja ma także w planach wydawanie kolejnych publikacji poświęconych Sali Doświadczania Świata.

Forum zakończyło się podsumowaniem dwudniowych obrad oraz wręczeniem dyplomów uczestnikom. 

II Forum terapeutów było imprezą bardzo dobrze przemyślaną i świetnie zorganizowaną przez Fundację Rosa. Bogaty program, interesujące prelekcje, ogromne zaangażowanie i wysiłek wszystkich uczestników – pozwalają mieć nadzieję, że przyszłość metody Snoezelen w naszym kraju zapowiada się bardzo obiecująco. A to musi cieszyć każdą osobę, która zawodowo lub z powołania pomaga innym. Bowiem dobro podopiecznego jest naszym najwyższym celem.


I. Forum Terapeutów Sali Doświadczania Świata

Na stronie Fundacji Rosa, organizatora I. Forum Terapeutów „Terapia w Sali Doświadczania Świata – teoria i praktyka” ukazał się następujący wywiad

Zapraszamy do lektury wywiadu z Państwem Reichmann, pionierami terapii Snoezelen w Polsce, którzy już za 3 tygodnie poprowadzą wykłady podczas I Forum Terapeutów organizowanego przez Fundację Rosa.

Pierwszy raz w historii specjaliści Snoezelen spotkają się podczas organizowanego przez Fundację Rosa I Forum Terapeutów „Terapia w Sali Doświadczania Świata – teoria i praktyka”, które odbędzie się 31.stycznia br. we Wrocławiu. Swoje przybycie potwierdziło już ponad sto osób z całej Polski, na co dzień zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Wykłady prowadzić będą: dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann oraz red. Werner Reichmann, znawcy Snoezelen, pionierzy tej metody w naszym kraju, a także twórcy polskiej nazwy Sale Doświadczanie Świata. Dziś zapraszamy do lektury wywiadu z Państwem Reichmann.

Sale Doświadczania Świata – czym są i czy naprawdę są potrzebne?

Sala Doświadczania Świata jest specjalnie urządzonym pomieszczeniem z przemyślaną ofertą bodźców słuchowych, wzrokowych, dotykowych, zapachowych, kinestetycznych. To fragment przestrzeni, który daje uczestnikowi możliwość takiego przeżywania świata i kontaktu z otoczeniem, które gdzie indziej są dla tej osoby niedostępne (np. z uwagi na różnego rodzaju dysfunkcje czy niepełnosprawności).

W Sali Doświadczania Świata zmierzamy z jednej strony do aktywizacji uczestnika poprzez nieinwazyjną stymulację wielozmysłową, z drugiej zaś do osiągnięcia efektu relaksacji, wyciszenia, uspokojenia.

Nazwa „Sala Doświadczania Świata” jest polskim odpowiednikiem nazwy „Snoezelen” – unikalnej terapii znanej i stosowanej na całym świecie. Metoda ta pozwala osiągać zaskakujące efekty terapeutyczne, wśród których można wymienić na przykład: redukcję zachowań niepożądanych, poprawę komunikacji i kontaktów z otoczeniem, pobudzenie kreatywności i eksploracji, poprawę koncentracji, otwarcie emocjonalne, redukcję niepokoju i apatii, łagodzenie bólu i stresu, zmniejszenie zmęczenia i wyczerpania.

Dobroczynny wpływ Sali Doświadczania Świata sprawdza się w przypadku tak różnych grup odbiorców jak między innymi: niepełnosprawni intelektualnie, niepełnosprawni ruchowo, osoby z uszkodzeniami wzroku i słuchu, dzieci z problemami wychowawczymi, dzieci po przeżyciach traumatycznych, osoby z autyzmem, osoby z przewlekłym bólem, seniorzy z demencją, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby żyjące i pracujące w stresie.

Czy takie inicjatywy jak I. Forum Terapeutów już się pojawiały? Czy uważają Państwo, że to wydarzenie jest ważne? Dlaczego?

W Polsce miały już miejsce spotkania poświęcone zagadnieniu terapii Snoezelen. Jednak naszym zdaniem nie zorganizowano dotychczas wydarzenia o tak szerokim zasięgu i tak bogatym programie jak I. Forum Terapeutów. Jest to spotkanie niezwykle ważne, potrzebne, wręcz konieczne. Sale Doświadczania Świata przynoszą znakomite efekty, ale pod warunkiem, że będziemy dobrze rozumieć tę koncepcję i będziemy posiadali odpowiednią wiedzę dotyczącą terapii Snoezelen. I. Forum Terapeutów pełni rolę edukacyjną w zakresie prawidłowego użytkowania Sal Doświadczania Świata. Ponadto tego rodzaju impreza stanowi doskonałą płaszczyznę wymiany doświadczeń, dzielenia się sukcesami i analizowania problemów dla osób zaangażowanych w tę formę oddziaływania terapeutycznego.

Jakie najistotniejsze tematy zostaną poruszone podczas Forum?

Omówimy podstawowe założenia terapii Snoezelen, m. in. analizując ją jako zdarzenie rozgrywające się w triadzie: osoba podopiecznego, osoba opiekuna, odpowiednio zaaranżowane otoczenie. Przedstawimy historię Snoezelen na świecie oraz powstanie i rozwój Sal Doświadczania Świata w Polsce. Zastanowimy się nad perspektywami rozwoju, a także nad największymi plusami i najczęściej spotykanymi problemami praktyki Snoezelen.

Jakich rezultatów spodziewają się Państwo po I Forum Terapeutów?

Mamy nadzieję, że spotkanie to przyczyni się do integracji środowiska terapeutów zajmujących się Salami Doświadczania Świata w Polsce. Chcielibyśmy też, aby dzięki tej inicjatywie terapia Snoezelen w naszym kraju była prowadzona w sposób coraz bardziej profesjonalny i skuteczny. Spodziewamy się, że I. Forum Terapeutów wniesie istotny wkład do rozwoju i ulepszania praktyki Snoezelen w Polsce.

Z państwem Reichmann rozmawiała Natalia Kuźbik, koordynatorka projektu Doświadczanie Świata w Fundacji Rosa.
źródło: http://www.fundacjarosa.pl/aktualnosci,zapraszamy_do_lektury_wywiadu_z_pionierami_terapii