Sprawdź nas! Poczytaj!

Fragmenty artykułów z wybranych działów:

Dokładnie tak wyglądają strony w miesięczniku "wspólne tematy" i kwartalniku "na temat".

5 przykładowych działów. W każdym 6 obszernych fragmentów artykułów - na 12 stronach.

Pobierz / otwórz PDF i przeczytaj na ekranie lub wydrukuj. Zapraszamy!

praca_socjalna.pdf

PRACA SOCJALNA

1. Pracownik socjalny – zawód niebezpieczny? Od obiektywnego postrzegania problemu do strukturalnych odpowiedzi

2. Zagrożenie dziecka w rodzinie wieloproblemowej z perspektywy pracy socjalnej

3. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży z perspektywy pracy socjalnej. Aktualizacje i nowe spojrzenie

4. Pozytywne wzmacnianie alkoholika w ramach tworzenia postawy abstynenckiej

5. Graffiti – szansa na sukces? Impulsy dla pedagoga ulicy

6. Poszerzanie sieci socjalnej rodziny alkoholikagerontologia.pdf

GERONTOLOGIA

1. Nowi przewodnicy po komunikacyjnych bezdrożach demencji Czego uczy nas gerontopsychiatria XXI wieku?

2. Terapia sztuką dla seniorów z demencją. Rady, wskazówki i wnioski z praktyki

3. Tom Kitwood i jego koncepcja zorientowanej na osobę pielęgnacji pacjenta z demencją

4. Toksyczny senior i jak sobie z nim radzić

5. Samotność seniora jako problem pielęgnacyjny i opiekuńczy

6. Informacje wizualne a potrzeby seniorów sprawnych i niesprawnych kognitywnie 


psychiatria.pdf

PSYCHIATRIA

1. Bliżej zdrowia. Rola grup wsparcia i samopomocy w chorobie afektywnej dwubiegunowej

2. Po drugiej stronie choroby psychicznej… Wspomaganie zdrowia pacjenta psychiatrycznego

3. Jak to robią inni… Burch House. Pacjent psychiatryczny we wspólnocie terapeutycznej

4. Pacjent psychiatryczny pomiędzy hospitalizacją a powrotem do domu

5. Dzieci matek ze schizofrenią – zaniedbana grupa wysokiego ryzyka. Apteczka pierwszej pomocy

dla pracowników socjalnych i pedagogów

6. Terapia tańcem w psychiatriiniepenosprawno_4.pdf

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

1. Przedstawienie teatralne jako technika rozwoju i wzmacniania kompetencji osoby niepełnosprawnej intelektualnie

2. Integracja dziecka niepełnosprawnego – jak najwcześniej, jak najściślej. Wskazówki dla rodziców i pedagogów

3. Dziecko autystyczne i jego problemowe zachowania. Oduczyć – nauczyć – uczyć

4. Bezbronni w domu rodzinnym. Bezbronni w instytucji. Doświadczanie przemocy przez osobę niepełnosprawną intelektualnie – i profesjonalna odpowiedź

5. Samouszkodzenia i autoagresja dziecka upośledzonego umysłowo. Modyfikowanie dysfunkcyjnych zachowań. Rady dla pedagogów i rodziców

6. O przygotowywaniu dziecka niewidomego / niedowidzącego do samodzielności


opieka_dugoterminowa.pdf

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

1. Trening fizyczny seniora z perspektywy współczesnej wiedzy geriatrycznej. Rady i wskazówki dla opiekunów seniora i pielęgniarek geriatrycznych

2. Wybrane aspekty praktyki komunikacji z pacjentem ciężko chorym i unieruchomionym

3. Trudne sytuacje przy łóżku człowieka terminalnie chorego. O konstruktywnym działaniu w opiece

i pielęgnacji paliatywnej

4. Poznać i zrozumieć pacjenta w kontekście jego rodziny. Genogram – przydatne narzędzie pielęgniarki

5. Bezpiecznie i wygodnie. Łóżko starszego pacjenta / mieszkańca niesprawnego ruchowo lub demencyjnego – z perspektywy zapobiegania upadkom

6. Nie tylko pieniądze! O potrzebie mądrego układania standardów i etycznym organizowaniu pracy