Komunikacja interpersonalna z uwzględnieniem specyfiki klienta / pacjenta / mieszkańca