Walidacja gerontologiczna według Naomi Feil dla seniorów z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami demencyjnymi