Artykuły sponsorowane - reklamowe / informacyjne

Ponad 20 lat obecności na rynku wydawniczym to najlepsza rekomendacja. Z nami dotrzesz do osób, które naprawdę są aktywne w profesjach zajmujących się człowiekiem słabym socjalnie, niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku. 

Czasopismo o zasięgu ogólnopolskim. Nakład 1000 egzemplarzy. Każdy egzemplarz czytany przez co najmniej kilka osób (95% czytelników stanowią instytucje). Nakład rozprowadzany w prenumeracie redakcyjnej oraz przez firmy zajmujące się dystrybucją prasy: RUCH, KOLPORTER, GARMOND. 

Możliwość regularnego publikowania artykułów sponsorowanych - reklamowych, informacyjnych,.


Redagowanie tekstów informacyjnych i reklamowych dotyczących opieki i pielęgnacji z uwzględnieniem specyfiki adresata.