Dr Elżbieta Szwałkiewicz - wieloletni Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych.

patronat.pdf