Numer specjalny

Możliwość zamówienia numeru specjalnego miesięcznika "wspólne tematy":
- poświęconego tematyce zleconej do opracowania przez Reklamodawcę na podstawie nadesłanych gotowych artykułów,
- zredagowanego na podstawie nadesłanych materiałów źródłowych w języku polskim, niemieckim i angielskim,
- złożonego z artykułów napisanych przez naszych współpracowników na podstawie materiałów własnych D.W.R. „tematy” [dysponujemy specjalistycznym interdyscyplinarnym księgozbiorem źródłowym liczącym ponad 6000 woluminów].