WT 1/2013

Spis treści:

* Klub Użytkowników Sali Doświadczania Świata. Sprawozdanie z I Forum Terapeutów „Terapia w Sali Doświadczania Świata – teoria i praktyka”, Wrocław 31.01.2013

* Czy zmiecie nas „demencyjne tsunami”? Konsekwencje starzenia się społeczeństwa. Punkty do dyskusji dla sektora pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Część I

* Przedstawienie i omówienie typów odpowiedzialności prawnej pielęgniarki

* Indywidualne poradnictwo nastolatków – profesjonalizm i skuteczność. Część II

* Emocje w opiece długoterminowej oraz w interwencji socjalnej. Część II – Emocje jako narzędzie

* Czynniki demograficzne a postrzeganie przez matki udziału ojców opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością i w jego wychowaniu

* Recenzje


WT 2/2013


WT 3/2013

Spis treści:

* Praca socjalna z klientem zadłużonym

* Pracujący autysta. Szanse – realia – doświadczenia praktyczne

* Recovery. Udane życie z przewlekłą chorobą psychiczną. Część II

* Klub Użytkowników Sali Doświadczania Świata. Kreatywne zajęcia w Sali Doświadczania Świata. Część II

* Edukacja pacjenta terminalnego. Część II – Przykłady wybranych zagadnień

* Demencja a ból. Strategie ochrony pacjenta przed cierpieniemWT 4/2013

Spis treści:

* Rozmawiamy z seniorem o jego chorobie demencyjnej. Czy informować o diagnozie?

* Matka „wychowująca” przemocą fizyczną. Część I – Charakterystyka problemu

* Niepełnosprawni tańczą. Terapia – sztuka – sposób życia. Refleksja praktyczna. Część II

* Recovery. Udane życie z przewlekłą chorobą psychiczną. Część III

* Skuteczny w rozmowie kwalifikacyjnej. Fachowe wsparcie bezrobotnego klienta pracy socjalnej. Część I 

* Klub Użytkowników Sali Doświadczania Świata. Powstaje książka „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty

* Wprowadzenie elementów opieki hospicyjnej w domu dla seniorów. Wskazówki dla placówki realizującej projekt.


WT 5/2013

Spis treści:

* Planowanie indywidualnej przyszłości osoby niepełnosprawnej fizycznie. Część I – Podstawy. Grupa wspomagająca

* Religijność i potrzeby duchowe seniora z demencją

* Matka „wychowująca” przemocą fizyczną. Część II – Terapeutyczny dialog

* Skuteczny w rozmowie kwalifikacyjnej. Fachowe wsparcie bezrobotnego klienta pracy socjalnej. Część II

* Klub Użytkowników Sali Doświadczania Świata. Lekcja w Sali Doświadczania Świata?

* Niepełnosprawni tańczą. Terapia – sztuka – sposób życia. Refleksja praktyczna. Część III

* Zapobieganie agresywnym zachowaniom pacjentów psychiatrycznych. Refleksja z nieco szerszej perspektywy. Część I


WT 6/2013

Spis treści:

* Weryfikacja efektywności terapeutycznej na przykładzie terapii zajęciowej i fizjoterapii. Część I

* Planowanie indywidualnej przyszłości osoby niepełnosprawnej fizycznie. Część II – Reguły pracy grupowej

* Między szpitalem a domem. Zarządzanie przekazywaniem pacjenta po zakończonej hospitalizacji

* Wpływ zabiegów fizykalnych na zmniejszenie bólu u pacjentów ze zwyrodnieniem stawu kolanowego

* Niepełnosprawni tańczą. Terapia – sztuka – sposób życia. Refleksja praktyczna. Część IV

* Rozmowy przy końcu życia. Elementy pracy biograficznej z człowiekiem umierającym

* Matka „wychowująca” przemocą fizyczną. Część III – Szanse dla dziecka. Szanse dla klientki

* Zapobieganie agresywnym zachowaniom pacjentów psychiatrycznych. Refleksja z nieco szerszej perspektywy. Część II


WT 7-8/2013

Spis treści:

* Senior i dzieci – dzieci i senior. O wariantach dialogu międzypokoleniowego. Część I – Przykłady projektów

* Planowanie opieki i pielęgnacji w przypadku przewlekłej choroby i niepełnosprawności. Wybrane aspekty. Część I

* Klub Użytkowników Sali Doświadczania Świata. Snoezelen – Sala Doświadczania Świata dla pacjenta onkologicznego

* Koncepcja expressed emotions i jej konsekwencje dla pracy z rodziną pacjenta psychiatrycznego – ze szczególnym uwzględnieniem schizofrenii

* Planowanie indywidualnej przyszłości osoby niepełnosprawnej fizycznie. Część III – Dwa modele pracy grupowej

* Mail i internet w kontaktach z klientem pracy socjalnej. Jak korzystać z nowych technologii w celu zwiększenia jakości i efektywności interwencji socjalnej – na przykładzie poradnictwa. Część I – Podstawy

* Muzykoterapia dla dzieci autystycznych – autorska koncepcja Karin Schumacher. Część I

* Jak to robią inni? Supported employment – amerykański model integracji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie

* „Akademia Oszczędzania” dla klientów pracy socjalnej i seniorów. Część I


WT 9/2013

Spis treści:

* Trudny dialog. Rodzice dziecka niepełnosprawnego intelektualnie a profesjonalnie pomagający. Część I – Zrozumienie klienta i nawiązanie relacji

* Muzykoterapia dla dzieci autystycznych – autorska koncepcja Karin Schumacher. Część II

* Senior i dzieci – dzieci i senior. O wariantach dialogu międzypokoleniowego. Część II – Dom wielopokoleniowy – sposób na udane życie

* „Akademia Oszczędzania” dla klientów pracy socjalnej i seniorów. Część II

* Mail i internet w kontaktach z klientem pracy socjalnej. Jak korzystać z nowych technologii w celu zwiększenia jakości i efektywności interwencji socjalnej – na przykładzie poradnictwa. Część II – Aspekty szczegółowe

* Terapia sztuką dla pacjentów psychiatrycznych z uwzględnieniem wybranych jednostek chorobowych. Część I – Kontekst. Pacjenci z depresją

* Planowanie opieki i pielęgnacji w przypadku przewlekłej choroby i niepełnosprawności. Wybrane aspekty. Część II


WT 10/2013

Spis treści:

* Trudny dialog. Rodzice dziecka niepełnosprawnego intelektualnie a profesjonalnie pomagający. Część II – Instytucja opiekuńczo-mieszkalna jako drugi dom

* Gdy dziecko z zespołem Downa ucieka – reakcje na samowolne i potajemne oddalanie się dzieci z zespołem Downa

* „Umierał z pełną świadomością…” Towarzyszenie podopiecznemu z zachowaną sprawnością poznawczą

* Praca autobiograficzna – senior pisze wspomnienia. Zajęcia warsztatowe. Część I

* „Akademia Oszczędzania” dla klientów pracy socjalnej i seniorów. Część III

* Dziecko – świadek przemocy domowej. Część I – Przemoc domowa jako kryzys przerastający kompetencje dziecka

* Terapia sztuką dla pacjentów psychiatrycznych z uwzględnieniem wybranych jednostek chorobowych. Część II – Pracownia terapii sztuką. Pacjenci z psychozami schizofrenicznymi


WT 11-12/2013

Spis treści:

* Koniec życia mieszkańca lub pacjenta w podeszłym wieku z perspektywy etycznej. Propozycja Rady ds. Etyki

* Wnętrza dla mieszkańców i pacjentów z demencją. Przestrzeń jako narzędzie stabilizacji emocjonalnej seniora

* Praca autobiograficzna – senior pisze wspomnienia. Zajęcia warsztatowe. Część II

* Czego potrzebują bezdomni? Impulsy do udanego wspierania wychodzenia z bezdomności

* Dziecko – świadek przemocy domowej. Część II – Oferta pedagogiczna i psychologiczna

* „Akademia Oszczędzania” dla klientów pracy socjalnej i seniorów. Część IV

* Trudny dialog. Rodzice dziecka niepełnosprawnego intelektualnie a profesjonalnie pomagający. Część III – Profilaktyka problemów i pogłębianie relacji

* Autonomia – przywilej czy obciążenie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie?

* Wczesne wspieranie dziecka z zespołem Downa metodą Responsive Teaching

* Problemowe zachowania pacjenta psychiatrycznego

* Terapia sztuką dla pacjentów psychiatrycznych z uwzględnieniem wybranych jednostek chorobowych. Część III – Pacjenci z zaburzeniami lękowymi