WT 1/2015

Spis treści:

- Inscenizacje teatralne jako propozycja dla pacjentów psychiatrycznych. Część I

- Ogród polisensoryczny w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie – refleksje terapeuty

- Instrumental Enrichment – metoda Feuersteina dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych intelektualnie. Część I – Ogólny zarys metody

- Życie po rozwodzie

- Praca socjalna z dziećmi i młodzieżą w szkole

- Koncepcja Best-Friends dla osób z demencją. Część I – Podstawy

- Opieka nad umierającym. Total pain – kiedy wszystko jest cierpieniem


WT 2/2015

Spis treści:

- Zagrożenie zdrowia i życia wpisane w zawód? Bezpieczeństwo pracownika socjalnego w kontaktach z problemowym i niezrównoważonym klientem. Część I

- Koncepcja Best-Friends dla osób z demencją. Część II – Kompetencje opiekunów w praktyce

- Czy naprawdę chcemy tak pracować? Błędy w opiece i pielęgnacji jako skutki niedopracowanych procedur i standardów oraz braku aktualizacji wiedzy. Strategie naprawcze. Część I

- Inscenizacje teatralne jako propozycja dla pacjentów psychiatrycznych. Część II

- Czy postawy wobec małżeństwa i miłości mają związek z posiadaniem partnera życiowego?

- Instrumental Enrichment – metoda Feuersteina dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych intelektualnie. Część I – Dzieci z zespołem Downa. Czternaście instrumentów

- Ogród zimowy – miejsce wypoczynku i terapii. Wnioski i przemyślenia z realizacji projektu w Domu Pomocy Społecznej nr 1 „Rodzinne Gniazdo” w Krośnie


WT 3/2015

Spis treści:

- Kryzys psychotyczny nie musi zaskakiwać! Wskazówki dla opiekunów i pacjentów. Część I

- Rozumienie umierania i śmierci przez niepełnosprawnych intelektualnie z perspektywy pedagogicznej i paliatywnej. Część I

- Czy naprawdę chcemy tak pracować? Błędy w opiece i pielęgnacji jako skutki niedopracowanych procedur i standardów oraz braku aktualizacji wiedzy. Strategie naprawcze. Część II

- Koncepcja Best-Friends dla osób z demencją. Część III – Przykłady praktyczne

- Ziołolecznictwo w schorzeniach geriatrycznych

- Przykład do naśladowania: Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C dla osób z chorobą Alzheimera w Kielcach

- Zagrożenie zdrowia i życia wpisane w zawód? Bezpieczeństwo pracownika socjalnego w kontaktach z problemowym i niezrównoważonym klientem. Część II

- Wywiad motywujący jako metoda pracy z osobą uzależnioną od alkoholu


WT 4/2015

Spis treści:

- Trening uwagi słuchowej – terapia metodą Alfreda Tomatisa

- Terapia zajęciowa z dziećmi autystycznymi ze szczególnym uwzględnieniem zajęć na basenie. Przykład Państwowej Szkoły Specjalnej w Melbourne w Australii

- Rozumienie umierania i śmierci przez niepełnosprawnych intelektualnie z perspektywy pedagogicznej i paliatywnej. Część II

- Kryzys psychotyczny nie musi zaskakiwać! Wskazówki dla opiekunów i pacjentów. Część II

- Koncepcja Best-Friends dla osób z demencją. Część IV – Jeszcze nieco przykładów praktycznych

- Jak to robią inni? Praca socjalna przeciwko mafii we Włoszech

- Zagrożenie zdrowia i życia wpisane w zawód? Bezpieczeństwo pracownika socjalnego w kontaktach z problemowym i niezrównoważonym klientem. Część III


WT 5/2015

Spis treści:

- Instytucja psychiatryczna XXI wieku. Zwrócenie się ku pacjentowi. Część I

- Rodzice i ich problemy w procesie wychowawczym. Korekty pedagogiczne. Część I – Podstawy

- Alternatywy do uzależnienia. Strategie pomocne w wychodzeniu z nałogu i utrzymywaniu abstynencji. Część I

- Starzenie się i starość osób niepełnosprawnych intelektualnie

- Rozumienie umierania i śmierci przez niepełnosprawnych intelektualnie z perspektywy pedagogicznej i paliatywnej. Część III

- Koncepcja Best-Friends dla osób z demencją. Część V – Uzupełnienia


WT 6/2015

Spis treści:

- Instytucja psychiatryczna XXI wieku. Zwrócenie się ku pacjentowi. Część II

- Rodzice i ich problemy w procesie wychowawczym. Korekty pedagogiczne. Część II – Wybrane aspekty praktyczne

- Nieefektywny system pomocy społecznej. Koncepcja badań i diagnozy

- Alternatywy do uzależnienia. Strategie pomocne w wychodzeniu z nałogu i utrzymywaniu abstynencji. Część II

- Rozumienie umierania i śmierci przez niepełnosprawnych intelektualnie z perspektywy pedagogicznej i paliatywnej. Część IV

- Ciekawe popołudnie. Zajęcia tematyczne dla seniorów. Wycieczki, wyjazdy wakacyjne, podróże.


WT 7-8/2015

Spis treści:

- Muzykoterapia w pomieszczeniu prenatalnym jako oferta terapeutyczna dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

- Niepełnosprawni doradzają niepełnosprawnym. Część I

- Rozumienie umierania i śmierci przez niepełnosprawnych intelektualnie z perspektywy pedagogicznej i paliatywnej. Część V

- Borderline u dzieci i młodzieży

- Streetwork wśród osób uzależnionych od narkotyków. Część I

- Pierwsza rozmowa z pacjentem w kryzysie psychicznym. Część I

- Samodzielność seniora z perspektywy gerontologii interwencyjnej. Część I

- Ciekawe popołudnie. Zajęcia tematyczne dla seniorów. Wycieczki, wyjazdy wakacyjne, podróże (dokończenie)

- Eksploracja problemu – klucz do efektywności profesjonalnego pomagania – na przykładzie poradnictwa