WT 1/2016

Spis treści:

- Skutki wymuszonej okolicznościami relokacji seniora oraz ich konsekwencje dla opieki, pielęgnacji i terapii

- Kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz tworzenie społecznej akceptacji podopiecznych. Część I

- Terapia dźwiękiem w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie

- Panowanie nad omamami? Wspomaganie podopiecznego z psychozą. Część I

- Niekontrolowana złość klienta jako przeszkoda w prowadzeniu efektywnej interwencji socjalnej. Analiza zjawiska. Strategie naprawcze. Część I

- Doświadczenie utraty i żałoba po samobójstwie bliskiej osoby. Zagrożenia dla osieroconych z perspektywy profesjonalnego pomagania


WT 2/2016

Spis treści:

- Psychoterapia możliwości: 12 kroków „praca ze sprawcą przemocy domowej”. Część I

- Depresja w starości i jej konsekwencje dla procesu opieki i pielęgnacji. Profesjonalizacja interwencji. Część I

- Pożegnania z umierającym. Profesjonalnie pomagający w dialogu z rodziną odchodzącego człowieka – wybrane aspektu. Część I

- Kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz tworzenie społecznej akceptacji podopiecznych. Część II

- Panowanie nad omamami? Wspomaganie podopiecznego z psychozą. Część II

- Niekontrolowana złość klienta jako przeszkoda w prowadzeniu efektywnej interwencji socjalnej. Analiza zjawiska. Strategie naprawcze. Część II


WT 3/2016

Spis treści:

- Pożegnania z umierającym. Profesjonalnie pomagający w dialogu z rodziną odchodzącego człowieka – wybrane aspektu. Część II

- Depresja w starości i jej konsekwencje dla procesu opieki i pielęgnacji. Profesjonalizacja interwencji. Część II

- Psychoterapia możliwości: 12 kroków „praca ze sprawcą przemocy domowej”. Część II

- Dziecko i przyroda. Perspektywa pedagogiczna i socjalna. Część I

- Kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz tworzenie społecznej akceptacji podopiecznych. Część III

- Panowanie nad omamami? Wspomaganie podopiecznego z psychozą. Część III

- Jak to robią inni? Szwecja – udana inkluzja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie jest możliwa! Część I


WT 4/2016

Spis treści:

- Niepełnosprawność intelektualna i demencja. Część I

- Pożegnania z umierającym. Profesjonalnie pomagający w dialogu z rodziną odchodzącego człowieka – wybrane aspektu. Część III

- Jak to robią inni? Szwecja – udana inkluzja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie jest możliwa! Część II

- Panowanie nad omamami? Wspomaganie podopiecznego z psychozą. Część IV

- Dziecko i przyroda. Perspektywa pedagogiczna i socjalna. Część II

- Projekt Teatr Seniora jako wariant terapii zajęciowej i forma spędzania czasu wolnego. Część II – Uwagi wstępne. O uczestnikach i moderatorze

- Psychoterapia możliwości: 12 kroków „praca ze sprawcą przemocy domowej”. Część III. Krok 1 – „Zaprzeczenie”


WT 5/2016


WT 6/2016

Spis treści:

- Wychowanie muzyczne i muzykowanie osób z zespołem Downa. Część II

- Niepełnosprawność intelektualna i demencja. Część III

- Całościowe oszacowanie stanu pacjenta geriatrycznego. Część II

- Nowe otwarcie. Powrót do partnera życiowego po zakończonym leczeniu psychiatrycznym. Część II

- Psychoterapia możliwości: 12 kroków „praca ze sprawcą przemocy domowej”. Część V. Krok 3 – Kiedy złość ma nad tobą kontrolę

- Projekt Teatr Seniora jako wariant terapii zajęciowej i forma spędzania czasu wolnego. Część III – Senior i jego specyfika w zajęciach teatralnych

- Pacjent w stanie wegetatywnym. Aspekty komunikacyjne w perspektywie dotknięcia inicjującego i stymulacji bazalnej®. Część I


WT 7-8/2016

Spis treści:

- Towarzyszenie umierającemu seniorowi z demencją z perspektywy walidacji gerontologicznej. Część I – Pierwsze i drugie stadium demencji

- Krytyczne zdarzenia życiowe w ujęciu pracy socjalnej i pedagogiki. Część I

- Psychoterapia możliwości: 12 kroków. Część VI. Krok 4 – Orientacja

- Pacjent w stanie wegetatywnym. Aspekty komunikacyjne w perspektywie dotknięcia inicjującego i stymulacji bazalnej®. Część II

- Wychowanie muzyczne i muzykowanie osób z zespołem Downa. Część III

- Zachowania agresywne osoby niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim – zespołowe / instytucjonalne strategie reagowania. Część I

- Praca autobiograficzna z dziećmi i młodzieżą

- Projekt Teatr Seniora jako wariant terapii zajęciowej i forma spędzania czasu wolnego. Część IV – Teatr biograficzny

- Psychoedukacja – sprawdzony model pomocy pacjentowi psychiatrycznemu i jego rodzinie

- Kultura posiłków w domu dla seniorów. Część I