WT 1/2018

Spis treści:
* Hospicjum domowe - wsparcie dla rodziny pacjenta. Część I

* Problem skrajnych ideologii jako wyzwanie dla pracy socjalnej i pedagogiki. Część I - Charakterystyka fenomenu. Kim jest zwolennik skrajnej ideologii?

* Terapia sztuką z dziećmi - tajniki skuteczności, przykłady zastosowań. Część I
* Atrakcyjne zajęcia dla seniorów z demencją= historyjki TimeSlips TM. Część I
* Rozmowy z samym sobą u osób z zespołem Downa. Znaczenie i interpretacja fenomenu

* Stygmatyzacja pacjentów psychiatrycznych. Zjawisko - konsekwencje - strategie naprawcze. Część I


WT 2/2018

Spis treści:

* Atrakcyjne zajęcia dla seniorów z demencją= historyjki TimeSlips TM. Część II

* Terapia sztuką z dziećmi - tajniki skuteczności, przykłady zastosowań. Część II – Terapia sztuką w onkologii dziecięcej

* Jak to robią inni? Reforma opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w krajach skandynawskich. Krytyczna analiza sukcesów i błędów.

* Stygmatyzacja pacjentów psychiatrycznych. Zjawisko - konsekwencje - strategie naprawcze. Część II

* Problem skrajnych ideologii jako wyzwanie dla pracy socjalnej i pedagogiki. Część II – Kompleksowa interwencja

* Hospicjum domowe - wsparcie dla rodziny pacjenta. Część II


WT 3/2018

Spis treści:

* Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej Emmi Pikler w Sali Doświadczania Świata (Snoezelen). Część I

* Terapia sztuką z dziećmi - tajniki skuteczności, przykłady zastosowań. Część III – Terapia sztuką w onkologii dziecięcej – dokończenie

* Interakcja ze znakami zapytania. Profesjonalnie pomagający a podopieczny z psychozą

* Negatywne skutki przemocy domowej wobec kobiet we współczesnej Polsce
* Hospicjum domowe - wsparcie dla rodziny pacjenta. Część III

* Gdyby w przyszłości mój stan zdrowia uległ pogorszeniu… Rozmowy z nowym mieszkańcem / pacjentem placówki dla seniorów jako wyprzedzenie kryzysu i przygotowanie rozwiązań


WT 4/2018

Spis treści:

* Wczesne stadium demencji. Wsparcie dla seniora i jego bliskich – praktyka poradnictwa i interwencji. Część I – Zasadnicze cele i strategie kompensacyjne

* Problem skrajnych ideologii jako wyzwanie dla pracy socjalnej i pedagogiki. Część II – Profilaktyka i kształtowanie opinii publicznej

* Terapia sztuką z dziećmi – tajniki skuteczności, przykłady zastosowań. Część IV – Dzieci i młodzież z zachowaniami problemowymi

* Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej Emmi Pikler w Sali Doświadczania Świata (Snoezelen). Część II

* Niepełnosprawna intelektualnie ofiara przemocy seksualnej jako świadek w swojej sprawie? Część II

* Klient z dysfunkcjami psychicznymi w roli matki / ojca. Część I – Wstępny kontekst interwencji


WT 5/2018

Spis treści:

* Wczesne stadium demencji. Wsparcie dla seniora i jego bliskich – praktyka poradnictwa i interwencji. Część II – Wzbudzanie w pacjencie motywacji do bycia aktywnym

* Przygotowanie osoby z autyzmem do interakcji socjalnej. Część I

* Ekonomizacja pracy socjalnej – szansa czy zagrożenie? Część I

* Niepełnosprawna intelektualnie ofiara przemocy seksualnej jako świadek w swojej sprawie? Część II

* Klient z dysfunkcjami psychicznymi w roli matki / ojca. Część II – Pozyskanie klienta do współpracy. Profesjonalizacja interwencji

* Proces umierania w perspektywie holistycznej odpowiedzi na potrzeby podopiecznego. Część I


WT 6/2018

Spis treści: 

* Klient z dysfunkcjami psychicznymi w roli matki / ojca. Część III – List do dziecka na fazę kryzysu

* Taniec dla seniorów z demencją i dla seniorów sprawnych poznawczo. Część I

* Wczesne stadium demencji. Wsparcie dla seniora i jego bliskich – praktyka poradnictwa i interwencji. Część III – Reagowanie na zachowania problemowe

* Przygotowanie osoby z autyzmem do interakcji socjalnej. Część II

* Stałość podstawowych relacji socjalnych jako niezbędny warunek utrzymania zdrowia psychicznego i jakości życia osoby niepełnosprawnej intelektualnie

* Ekonomizacja pracy socjalnej – szansa czy zagrożenie? Część II

* Proces umierania w perspektywie holistycznej odpowiedzi na potrzeby podopiecznego. Część II


WT 7-8/2018

Spis treści: 

* Proces umierania w perspektywie holistycznej odpowiedzi na potrzeby podopiecznego. Część III

* Niezdiagnozowani autyści mieszkańcami domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

* Taniec dla seniorów z demencją i dla seniorów sprawnych poznawczo. Część II

* Ból u seniora sprawnego poznawczego. Część I – Subiektywna perspektywa podopiecznego a ocena profesjonalnie pomagającego

* Adolescent Identity (AI) – wspomaganie nastolatka przy zaburzeniach tożsamości. Część I – Problemy podopiecznego. Postawa profesjonalnie pomagającego

* Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości u klienta pracy socjalnej. Część I – Przyczyna wszelkich niepowodzeń

* Przygotowanie osoby z autyzmem do interakcji socjalnej. Część III

* Przemoc domowa i instytucjonalna wobec seniora z demencją. Część I – Formy i przyczyny przemocy

* Socjalizacja religijna, praktyki religijne, udział w życiu parafii osób niepełnosprawnych intelektualnie. Część I

* Psychodrama -lekarstwo dla osób szukających właściwej drogi. Grupa jako miejsce tworzenia nowej jakości życia

* Czy to już choroba psychiczna? W stronę obiektywnej perspektywy. Część I

* Opiekunka seniora – zawód dla każdego?


WT 9/2018

Spis treści:

* Ból u seniora sprawnego poznawczo. Część II – Rozmawiamy o bólu

* Adolescent Identity (AI) – wspomaganie nastolatka przy zaburzeniach tożsamości. Część II- Praca z rodzicami

* Czy to już choroba psychiczna? W stronę obiektywnej perspektywy. Część II

* Przemoc domowa i instytucjonalna wobec seniora z demencją. Część II – Budowanie trwałej struktury antyprzemocowej

* Socjalizacja religijna, praktyki religijne, udział w życiu parafii osób niepełnosprawnych intelektualnie. Część II

* Wypalenie zawodowe jako jedno ze współczesnych zagrożeń polskich pracowników socjalnych

* Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości u klienta pracy socjalnej. Część II – Strategie naprawcze

* Taniec dla seniorów z demencją i dla seniorów sprawnych poznawczo. Część III