WT 1/2019

Spis treści:

* Sprawnie wprost do celu! Konstruowanie efektywnego procesu pielęgnacji i opieki. Część I

* Planowanie indywidualnej przyszłości osoby niepełnosprawnej – znaczenie, rozwój i doskonalenie koncepcji. Część I

* Samouszkodzenia u dzieci i młodzieży. Część I – Fenomen samouszkodzeń i jego znaczenie

* Pierwsza rozmowa z nowym mieszkańcem domu dla seniorów

* Stymulacja bazalna dla pacjentów w stanie terminalnym. Część I

* Jak to robią inni? Autonomia, prywatność, intymność w brytyjskich placówkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dyskusja i próby poprawy praktyki.


WT 2/2019

Spis treści:

- Samouszkodzenia u dzieci i młodzieży. Część II – Komunikacja z podopieczną jako interwencja

- Sprawnie wprost do celu! Konstruowanie efektywnego procesu pielęgnacji i opieki. Część II

- Planowanie indywidualnej przyszłości osoby niepełnosprawnej – znaczenie, rozwój i doskonalenie koncepcji. Część II

- Stymulacja bazalna dla pacjentów w stanie terminalnym. Część II

- Senior sprawny poznawczo i senior z demencją – uczestnikiem pracy biograficznej. Część I – Wprowadzenie

- Wokół teatru z udziałem aktorów niepełnosprawnych intelektualnie
WT 3/2019

Spis treści:

- Uzależnienie seniora jako problem opiekuńczy, pielęgnacyjny, organizacyjny oraz jako cel prewencji. Część I – Charakterystyka zjawiska. Pierwsze kroki w zakresie interwencji i profilaktyki

- Senior sprawny poznawczo i senior z demencją – uczestnikiem pracy biograficznej. Część II – Wszechstronne korzyści. Przydatne techniki

- Sprawnie wprost do celu! Konstruowanie efektywnego procesu pielęgnacji i opieki. Część III

- „Inni ludzie” – jako przyczyna problemów klienta? Część I

- Jak to robią inni? Kultura i sztuka z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i zaburzonymi psychicznie. Europejski projekt ART FOR ALL

- Planowanie indywidualnej przyszłości osoby niepełnosprawnej – znaczenie, rozwój i doskonalenie koncepcji. Część III

- Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna. Kluczowe kompetencje. Wskazówki dotyczące interakcji. Część I – Oczekiwania pacjenta a postawa profesjonalnie pomagającego


WT 4/2019

Spis treści: 

* Senior sprawny poznawczo i senior z demencją – uczestnikiem pracy biograficznej. Część III – Jeszcze o przydatnych technikach. Walidacja integracyjna i stymulacja bazalna

* Uzależnienie seniora jako problem opiekuńczy, pielęgnacyjny, organizacyjny oraz jako cel prewencji. Część II – W instytucji opiekuńczo-mieszkalnej

* Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna. Kluczowe kompetencje. Wskazówki dotyczące interakcji. Część I – Oczekiwania pacjenta a postawa profesjonalnie pomagającego – dokończenie

* „Inni ludzie” – jako przyczyna problemów klienta? Część II

* Kryzys psychologiczny w życiu osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Część I

* Trudniejszy dialog w łatwiejszych czasach. Priorytety skutecznego oddziaływania na podopiecznego. Część IWT 5/2019

* Trudniejszy dialog w łatwiejszych czasach. Priorytety skutecznego oddziaływania na podopiecznego. Część II

* Uzależnienie seniora jako problem opiekuńczy, pielęgnacyjny, organizacyjny oraz jako cel prewencji. Część III – Transfer teorii do praktyki

* Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna. Kluczowe kompetencje. Wskazówki dotyczące interakcji. Część III – Sukcesy – niepowodzenia – błędy


* Senior sprawny poznawczo i senior z demencją – uczestnikiem pracy biograficznej. Część IV – Zajęcia grupowe dla seniorów z diagnozą otępienia


* Kryzys psychologiczny w życiu osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Część II


* Diagnoza psychiatryczna – Więcej szkód niż zysków? Zdrowe nastawienie do rozmów o chorobie psychicznej. Część I