tematy - pomoc dla pomagających

Witamy!

Specjalistyczne czasopisma dla zawodów profesjonalnego pomagania:

- miesięcznik "wspólne tematy - pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego"  ISSN 1506-3690 (od 1995 r.)

- kwartalnik "na temat - zeszyty dla profesjonalnie pomagających ISSN 1507-2746 (od 1999 r.)

Prenumerata 2019
Pobierz kompletne informacje:

prenumerata 2019.pdf

Uprzejmie informujemy, że dla zamówień prenumerat, jak i roczników archiwalnych od dnia 1.04.2019 do ceny prenumeraty samego miesięcznika „wspólne tematy” lub kompletu złożonego z miesięcznika „wspólne tematy” i kwartalnika „na tematy” doliczane będą zryczałtowane koszty wysyłki w wysokości 25 zł netto (30 zł 75 gr z VAT). Koszty wysyłki zostaną wyszczególnione na fakturze jako osobna pozycja. Niniejsza zmiana wynika z podwyższenia opłat przez Pocztę Polską. Od 1.04.2019 wysyłka pojedynczego wydania czasopisma listem ekonomicznym kosztuje już 4 zł.Certyfikowane szkolenie Snoezelen (Sala Doświadczania Świata):

- 29-30.06,2019.
Kliknij poniżej po więcej informacji!