tematy - pomoc dla pomagających

Witamy!

Specjalistyczne czasopisma dla zawodów profesjonalnego pomagania:

- miesięcznik "wspólne tematy - pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego"  ISSN 1506-3690 (od 1995 r.)

- kwartalnik "na temat - zeszyty dla profesjonalnie pomagających ISSN 1507-2746 (od 1999 r.)

Prenumerata 2020

– nowy rozdział

naszej pracy


dla Czytelników

ZMIANA SPOSOBU WYDAWANIA 

Uprzejmie informujemy wszystkich dotychczasowych i nowych Czytelników, że od przyszłego rocznika (2020) zaprzestajemy wydawania naszych czasopism w formie drukowanej.  

Miesięcznik „wspólne tematy – pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego” oraz kwartalnik „na temat – zeszyty dla profesjonalnie pomagających” będą się ukazywały w formie elektronicznej (pliki PDF).


Wszystkie informacje wraz z zestawieniem korzyści płynących z tej zmiany są omówione tutaj:Certyfikowane szkolenia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata). Terminy najbliższych szkoleń: patrz poniżej