tematy - pomoc dla pomagających

Witamy!

Specjalistyczne czasopisma dla zawodów profesjonalnego pomagania:

- miesięcznik "wspólne tematy - pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego"  ISSN 1506-3690 (od 1995 r.)

- kwartalnik "na temat - zeszyty dla profesjonalnie pomagających ISSN 1507-2746 (od 1999 r.)

Drodzy Czytelnicy,

Rocznik 2020 jest ostatnim wydawania miesięcznika „wspólne tematy” oraz kwartalnika „na temat”. Pozostajemy przy działalności polegającej na dokształcaniu zawodów profesjonalnego pomagania – aczkolwiek te cele będą realizowane innymi kanałami. Nie planujemy powrotu do wydawania czasopism.  Dziękujemy za 25 lat wspólnego działania!Certyfikowane szkolenia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata). Terminy najbliższych szkoleń: patrz poniżej

Najbliższe szkolenie certyfikowane pierwszego stopnia:


20-21.11.2021 KRAKÓW


PROGRAM SZKOLENIA:

sobota

10:00-11:30 Geneza i istota Snoezelen

11:45-13:15 Definicje, rozwój i odbiorcy Snoezelen

13:15-13:45 Lunch

13:45-15:15 Zasady metodyczne Snoezelen część I – teoretyczna

15:30-15:30 Zasady metodyczne Snoezelen część II – praktyczna (warsztat)

16:30-17:15 Stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata

17:15-18:00 Integracja sensoryczna a metoda Snoezelen

 

niedziela

9:00-12:15 Planowanie Sali Doświadczania Świata dobór sprzętu, aranżacja przestrzeni, możliwe błędy i zagrożenia – warsztat

12:15-12:45 Lunch

12:45-16:00 Planowanie zajęć w Sali Doświadczania Świata strukturyzacja zajęć, postawa terapeuty, możliwe błędy i zagrożenia – warsztat

W trakcie szkolenia wizyty studyjne we wzorcowych Salach Doświadczania Świata

 

KOSZT

Cena dla każdego uczestnika:  990 zł netto / brutto. (W przypadku finansowania ze środków publicznych cena przy zwolnieniu z VAT wynosi również 990 zł.) 

W cenie szkolenia:

- Materiały szkoleniowe (książka z DVD: „Snoezelen - Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty”. )

- Wyżywienie (serwis kawowy oraz obiady).

- Doradztwo i certyfikowany projekt Sali Doświadczania Świata (lub modernizacji już istniejącej) dla placówki.

 

POTWIERDZENIE:

Certyfikat ISNA-MSE POLSKA

Uczestnicy szkolenia zyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w Salach Doświadczania Świata, dysponując wiedzą i umiejętnościami zgodnymi z teorią i praktyką ISNA-MSE oraz wybranymi treściami kształcenia w ramach przedmiotu akademickiego „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata”.


ISNA-MSE POLSKA

www.isna-mse.org.pl

tel. 728 776 241

e-mail: szkolenia@isna-mse.org.pl

 

D.W.R. „tematy“ – Dział Szkoleń

www.tematy.eu

tel. 600 318 732

e-mail: szkolenia@tematy.eu


Polskie Centrum Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

tel. 795624045

e-mail: biuro@centrumsnoezelen.pl

www.fb.com/centrumsnoezelen

www.centrumsnoezelen.pl