Seniorzy sprawni poznawczo

Seniorzy sprawni poznawczo

Praca biograficzna

Biblioterapia. Senior czyta. Senior pisze: tworzy, wspomina.

Relacje międzypokoleniowe

Aktywizacja