Popularyzacja metody Snoezelen

Międzynarodowy specjalista Snoezelen i międzynarodowy nauczyciel Snoezelen z ramienia ISNA-MSE (International Snoezelen Association-Multi Sensory Enviornment). Przewodnicząca polskiej sekcji ISNA-MSE a zarazem Polskiego Stowarzyszenia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata). Członek międzynarodowego Zarządu ISNA-MSE.

Propagatorka metody Snoezelen w Polsce i autorka polskiej nazwy metody: Sala Doświadczania Świata.

Kierownik pracowni naukowo-badawczej Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) w ramach Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego na AWF w Krakowie.