Informacje ogólne

Agnieszka Smrokowska-Reichmann – absolwentka Uniwersytetu im. Parisa Lodrona w Salzburgu oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doktor nauk humanistycznych, etyk, psychogerontolog, adiunkt w Instytucie Nauk Stosowanych Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie.

Autorka publikacji naukowych z dziedzin: filozofii, etyki, metody Snoezelen, pracy z seniorami, w tym seniorami z demencją, oraz terapii zajęciowej (artykuły badawcze, podręczniki akademickie).

Kierownik badań klinicznych i superwizor interwencji czytelniczej w międzynarodowym projekcie badawczym „HOMESIDE – a research project to support people living with dementia and their family caregivers” (2019-2022)

Kierownik krajowy międzynarodowego projektu badawczego „Support of the Snoezelen concept and its integration into university education” (2020-2022)  


Od wielu lat współpracuje z organizacjami i placówkami edukacyjnymi i pomocowymi w Polsce i zagranicą. Prowadzi szkolenia dotyczące m. in.:

- teorii i praktyki metody Snoezelen (Sali Doświadczania Świata),

- teorii i praktyki nowoczesnej terapii zajęciowej,

- profesjonalnego podejścia do problemów osób z demencją oraz ich rodzin,

- zagadnień dotyczących wieku podeszłego,

- zagadnień komunikacji z różnymi grupami podopiecznych,

- etyki profesjonalnego pomagania.